Donation – utredning, behandling, övriga kostnader

Priserna gäller från 1/9 – 2021

Inseminationsbehandling med donerade spermier, AID

Utredning inför AID

– Utredning med läkarbesök, blodprover, ultraljud och HSS 5.000 kr
– Möte med psykoterapeut (obligatoriskt) 2.000 kr/besök
– Läkarbesök (om utredning gjord) 2.000 kr

Insemination med donerade spermier (AID)

– Insemination med donerade spermier, AID (inklusive barnrätt) 19.000 kr
– Medicinsk behandling och ultraljud vid AID, tillägg 1.500 kr
– Vid behov av injektionsbaserad hormonstimulering, tillägg 9.000 kr

Paket om 3 inseminationer, se separat avtal

IVF med donerade spermier eller ägg

Förberedande

– Läkarbesök 2.000 kr
– Möte med psykoterapeut (obligatoriskt) 2.000 kr

Behandling med donerade spermier

– IVF med donerade spermier (inklusive barnrätt)  54.000 kr
– IVF där patienten redan betalat spermier och transport  44.000 kr
– IVF med donerade spermier om nedfrysta ägg finns på kliniken  41.000 kr

Paket om 3 IVF med donerade spermier för kvinnor yngre än 39 år, se separat avtal
Paket om 3 IVF med donerade spermier för kvinnor 39-41 år, se separat avtal

Behandling med donerade ägg

– IVF med donerade ägg  99.000 kr

Behandling med dubbeldonation

– IVF med både donerade spermier och donerade ägg  109.000 kr

Nedfrysning av embryon  3000 kr
Frysförvaring av embryon åren 2-10 år  3000 kr/år

Faktura skall vara betald senast inseminationsdagen.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.